Zheng He – Giraffe
Zheng He – Giraffe
Item 21157
Country Somalia
Year 2004
Face Value 4000 Shillings
Metal Silver .925
Weight 25 g
Size 37 x 37 mm
Quality Proof
Mintage 1888 pcs